Охорона праці


Охорона праці

НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ І РОБОЧИХ

Охорона праці, в першу чергу, відповідає за збереження здоров’я і життя працівників на підприємстві в процесі їх трудової діяльності. Тому, навчання з охорони праці, на сьогоднішній день є одним із пріоритетних завдань на підприємствах і фірмах будь-яких форм власності. Адже завдяки дотриманню елементарних правил техніки безпеки можна скоротити випадки виробничого травматизму на 75-85%, які зазвичай і виникають саме через недотримання правил охорони праці. Кожен роботодавець, незалежно від виду діяльності та форми власності компанії, повинен піклуватися про безпечні умови роботи для свого персоналу. А саме: забезпечити їм навчання з охорони праці, при необхідності надати засоби захисту для безпечної роботи і проводити регулярні інструктажі.

В результаті навчання з охорони праці Ви отримаєте комплексні знання і зможете застосовувати їх на практиці.

Курс складається з теоретичної частини та практичних занять в комп’ютерному класі.

 • Організаційні та нормативно-правові питання.
 • Методи розслідування та обліку виробничих нещасних випадків, аварій та професійних захворювань.
 • Охорона праці на підприємстві – способи управління.
 • Розгляд системи професійного психофізіологічного відбору персоналу для виконання робіт підвищеної небезпеки.
 • Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних захворювань і отруєнь.
 • Надання першої долікарської медичної допомоги при нещасних випадках.
 • Електробезпека на підприємстві.
 • Пожежна безпека.

Всі працівники організації, в тому числі і керівники, зобов’язані проходити навчання з охорони праці та перевірку отриманих знань не рідше одного разу на три роки.

Група допуску з електробезпеки дає дозвіл персоналу компанії проводити роботи по ремонту, обслуговуванню та експлуатації електроустановок, електричних приладів або електроінструменту. Група з електробезпеки підтверджує рівень практичної і теоретичної підготовки персоналу. Допускати до роботи з електрообладнанням ненавчений персонал – це завжди великі ризики: від нещасних випадків до псування дорогого устаткування та збою роботи всієї компанії.

Вам необхідно пройти навчання та отримати посвідчення з електробезпеки? Навчальний центр «Майстер Коуч» проводить курси з навчання електробезпеки в Києві та регіонах на ІІ – V кваліфікаційні групи.

ХТО ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ? ГРУПИ ДОПУСКУ

І група з електробезпеки присвоюється всьому неелектричному персоналу, який в процесі своєї роботи на підприємстві стикається з електричними приладами та офісною технікою.

Група присвоюється співробітнику після проходження відповідного інструктажу, під розпис в журналі реєстрації інструктажів на І кваліфікаційну групу.

ІІ група з електробезпеки присвоюється співробітникам, що працюють в електроустановках, але не мають права самостійно підключати їх в мережу.

ІІІ група з електробезпеки дає можливість працівникам самостійно виконувати роботи в електроустановках. З цією групою співробітники можуть проводити огляд і обслуговування електроустаткування, а також бути спостерігачами або керівниками робіт в електроустановках до 1000 В.

ІV група з електробезпеки присвоюється керівним посадовим особам, з великим професійним стажем, наприклад бригадиру, начальнику підрозділу, головному енергетику. Ця група буває до 1000 В та понад.

V група з електробезпеки присвоюється відповідальним співробітникам, які працюють з потужними електроустановками (до та понад 1000 В), а також випробовують обладнання підвищеною напругою.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАВЧАННЯ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

Періодичність проходження курсів з електробезпеки безпосередньо залежить від трудових обов’язків, покладених на співробітника. Раз на рік курси навчання проходять співробітники, які безпосередньо працюють, обслуговують або проводять випробування в електроустановках. Інженери з охорони праці та співробітники, непрацюючі з електричним обладнанням, курси навчання з електробезпеки проходять один раз в три роки.

Позапланове проходження навчання з електробезпеки проводиться в таких випадках:

 • внутрішнє переведення працівника компанії на іншу посаду;
 • зміна місця роботи;
 • перерва в робочому стажі, терміном від трьох років;
 • оновлення обладнання компанії;
 • для виконання посадових обов’язків співробітнику необхідна більш висока група допуску;
 • зміна нормативних актів і правил охорони праці.

Навчальний центр «Майстер Коуч» проводить навчання з електробезпеки в Києві та регіонах. Початок навчання – щопонеділка о 10:00. Після навчання ваші співробітники отримають необхідний обсяг знань для безпечного проведення робіт в електроустановках. А після успішного проходження перевірки знань, працівникам буде виданий протокол і посвідчення встановленого зразка.

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОГРАМОЮ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО МІНІМУМУ

Протипожежні інструктажі та заняття з пожежно-технічного мінімуму обов’язкові до проведення в кожній установі. Крім того, на кожному підприємстві повинен бути присутнім весь інвентар, необхідний для гасіння можливих загорянь. Відповідальність за це завжди несе керівник установи. Інструктажі повинні проводитися з усіма службовцями, робітниками, інженерно-технічними працівниками і працівниками медичної сфери в обов’язковому порядку.

Перед тим як приступити до роботи, кожен співробітник повинен прослухати інструктаж із пожежно-технічного мінімуму і отримати відповідне посвідчення. Дані заходи необхідні для того, щоб підвищити рівень технічних знань робітників і службовців щодо пожежної безпеки і способів використання доступних засобів для гасіння пожеж. Повторні інструктажі повинні проводитися не рідше ніж через кожні три роки.

НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Навчання посадових осіб правилам проведення і контролю здійснення пожежної безпеки на ввірених їм підприємствах проводиться тільки на основі законів, введених Міністерством внутрішніх справ України. Згідно з цими програмами та статтями регулюється не тільки структура і зміст навчальних програм, а й процедура дотримання правил пожежної безпеки та спосіб перевірки їх виконання.

Згідно із законодавством України посадові особи, які очолюють підприємства, а також установи чи структури, перш ніж приступити до посади зобов’язані проходити тренінги кожні три роки на тему «Охорона праці і пожежна безпека на підприємстві». Відповідно до закону, вони можуть здійснюватися тільки висококваліфікованими та сертифікованими установами.

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

Посадові особи, які обрали проходження навчання з пожежної безпеки в Києві, можуть вибрати будь-який з напрямків:

 • навчання щодо здійснення заходів пожежної безпеки;
 • курс по забезпеченню дотримання заходів пожежної безпеки.
ХТО МАЄ ПРОХОДИТИ НАВЧАННЯ З ЗАХОДІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ?

Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.

ТЕМАТИКА НАВЧАННЯ

 Програма з пожежної безпеки містить такі основні теми:

 • Основні поняття. Статистика і причини пожеж. Законодавство України з питань пожежної безпеки.
 • Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.
 • Оповіщення про пожежу. Дії під час пожежі.
 • Засоби пожежогасіння, протипожежне обладнання та інвентар. Порядок їх використання.
 • Правила надання долікарської допомоги потерпілим в результаті пожежі.

Заявка на навчання[tm_pb_contact_form_7 admin_label=”Contact Form 7″ id=”1239″] [/tm_pb_contact_form_7]